Swoim Klientom Kancelaria zapewnia również pomoc i doradztwo prawne z zakresu:

  • szeroko rozumianego prawa cywilnego,
  • w kwestiach związanych z dochodzeniem odszkodowań,
  • prawa rodzinnego: rozwodu,separacji,ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów między rodzicami i dziećmi,przysposobienia,obowiązku alimentacyjnego,ustrojów majątkowych małżeńskich,
    w tym w szczególności w zakresie postępowań o podział majątku wspólnego byłych małżonków,
  • prawa spadkowego: stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia i odrzucenia spadku, rozrządzeń testamentowych – zapisów i poleceń, odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • umów dotyczących spadku, uzyskania zachowku,
  • prawa karnego,
  • prawa pracy.


Gwarantujemy profesjonalne zastępstwo prawne w toku rozwiązywania sporów. Mamy świadomość,
że współcześnie w wielu sytuacjach, warunkiem osiągnięcia sukcesu jest skorzystanie z pomocy prawnika,
uzyskanie wyczerpującej porady prawnej czy wręcz powierzenie prowadzenia sprawny radcy prawnemu.