Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu.

Rzetelna i profesjonalna obsługa prawna jest jednym z instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy i osiągnięcia sukcesu. Kierując się Państwa potrzebami, proponujemy obsługę prawną w zakresie obejmującym:

 • Sporządzanie, weryfikowanie, opiniowanie (pod kątem zgodności z obowiązującym prawem
  i zabezpieczenia interesów naszego Klienta) umów, kontraktów handlowych,
  zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa a także opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej.
 • Bieżącą obsługę korporacyjną spółek - zakładanie i rejestrowanie spółek, sporządzanie umów oraz statutów spółek, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa zarządów spółek, łączeniespółek, przekształcenia spółek, likwidacje spółek, tworzenie projektów uchwał w zakresie wynikającym z kodeksu spółek handlowych, badanie prawne spółek
  i sporządzanie raportów z badań, przygotowywanie umów inwestycyjnych, umów sprzedaży/zakupu udziałów, umów pomiędzy wspólnikami.
 • Obsługę prawną procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie negocjacji umów.
 • Windykację roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym. 
 • Prowadzenie spraw procesowych, reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi.
 • Obsługę w zakresie prawa pracy. Doradztwo w zakresie zatrudniania obywateli polskich za granicą
  i obcokrajowców w Polsce.

Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, Kancelaria udziela jednorazowych konsultacji firmom, które ze względu na wagę sprawy chcą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.