• JucykOnas.gif
  • MajewskiOnas.gif

Zespół Kancelarii tworzą:

Radca Prawny Marta Jucyk – ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu zakończoną zdanym egzaminem radcowskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w renomowanych kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych oraz podmiotów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.

Radca Prawny Michał Majewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu. Zdobył doświadczenie zawodowe, wykonując pracę na rzecz kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców i w działach prawnych spółek prawa handlowego. Specjalizuje się
w prawie procesowym, gospodarczym i transportowym.
W sprawach tego wymagających Kancelaria współpracuje z: notariuszami, komornikami, syndykami, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, geodetami, rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi.